Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-463-qd-bgddt-2019-172222

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy