Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-942-qd-btc-sua-doi-danh-muc-bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-o-to-xe-may-125430

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy