Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-so-1049-qd-ttg-82100

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy