Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-ve-quy-hoach-mang-luoi-cac-vien-nghien-cuu-cong-nghe-sinh-hoc-den-nam-2025-so-1670-qd-ttg-99829

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy