Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-bao-khong-du-dieu-kien-tam-dung-dang-ky-luu-hanh-161219

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy