Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-05-2016-tt-nhnn-sua-doi-quan-ly-ngoai-hoi-doi-voi-viec-vay-tra-no-nuoc-ngoai-cua-doanh-nghiep-110534

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy