Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-06-2019-tt-btp-188880

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy