Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-07-2018-tt-bkhdt-162845

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy