Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-09-2020-tt-btc-195496

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy