Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-01-2017-tt-tandtc-quy-dinh-ve-phong-xu-an-128348

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy