Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-01-2020-tt-bgddt-192917

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy