Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-02-2020-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-phuc-vu-thanh-lap-ban-do-tinh-dak-nong-199999

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy