Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-15-2019-tt-bkhcn-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thep-khong-gi-192974

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy