Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-153-2017-tt-bqp-134301

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy