Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-157-2015-tt-btc-ve-le-phi-cap-ho-chieu-thi-thuc-giay-to-xuat-nhap-canh-100612

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy