Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-17-2015-tt-bgddt-ban-hanh-khung-nang-luc-tieng-viet-dung-cho-nguoi-nuoc-ngoai-101817

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy