Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-171-2016-tt-btc-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-quy-hoach-117431

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy