Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-181-2016-tt-bqp-huong-dan-ve-ho-so-quy-trinh-va-trach-nhiem-giai-quyet-huong-che-do-bao-hiem-xa-hoi-118701

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy