Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-1-2020-tt-bvhttdl-mau-thanh-lap-sap-nhap-cham-dut-hoat-dong-thu-vien-200125

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy