Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-199921

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy