Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-12-2016-tt-bgtvt-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-112925

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy