Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-13-2015-tt-bgtvt-danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-thuoc-quan-ly-cua-bo-giao-thong-van-tai-108418

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy