Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-139-2015-tt-btc-huong-dan-bao-dam-tien-vay-cho-khoan-vay-lai-von-nuoc-ngoai-101836

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy