Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-24-2016-tt-bxd-sua-doi-thong-tu-lien-quan-den-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-115392

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy