Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-27-2019-tt-bgddt-193160

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy