Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-224-2017-tt-bqp-ve-che-do-phu-cap-tham-nien-doi-voi-si-quan-quan-nhan-chuyen-nghiep-cong-nhan-va-vien-chuc-quoc-phong-132741

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy