Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-227-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-kiem-dinh-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-119233

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy