Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-34-2015-tt-bnnptnt-sua-doi-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-o-viet-nam-100710

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy