Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-38-2018-tt-bldtbxh-167579

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy