Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-32-2010-tt-bldtbxh-66246

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập