Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-32-2011-tt-btc-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-va-su-dung-hoa-don-dien-tu-116719

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy