Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-33-2019-tt-ldtbxh-193346

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy