Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-46-2016-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-ky-thuat-duong-thuy-noi-dia-120338

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy