Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-42-2016-tt-btc-huong-dan-ve-phi-kiem-dinh-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-108044

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy