Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-43-2012-tt-bgddt-56389

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy