Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-59-2015-tt-bldtbxh-quy-dinh-muc-luong-va-phu-cap-dong-bao-hiem-xa-hoi-2016-104384

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy