Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-70-2019-tt-btc-186908

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy