Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-so-119-2014-tt-btc-82751

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập