Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-so-24-2014-tt-btnmt-82085

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy