Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-so-219-2013-tt-btc-79695

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập