Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/van-ban-hop-nhat-08-vbhn-nhnn-quy-dinh-han-che-su-dung-ngoai-hoi-o-viet-nam-100739

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy