Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/108-van-ban-ve-thue-phi-le-phi-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2017-119181

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy