Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://office.live.com/start/Word.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy