Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vndoc.english&utm_source=vndoc&utm_medium=button

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy