Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://solienlacdientu.hanoi.gov.vn/dang-nhap?continue=http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy