Hàm tính độ lệch chuẩn trong excel

Hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Để tính được độ lệch chuẩn, ta sử dụng hàm STDEV trong Excel. Mời các bạn tham khảo cách sử dụng qua bài viết dưới đây.

Hàm STDEV trong Excel giúp bạn ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm này.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM STDEV TRONG EXCEL

Cú Pháp: STDEV(number1,[number2],...)

Trong Đó:

- Number1: Đối số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể. Giá trị bắt buộc.
- Number2: Đối số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Giá trị tùy chọn không bắt buộc

Xét ví dụ

Ta có 3 sản phẩm, ứng với mỗi sản phẩm có độ bền tương ứng với number1…như hình bên dưới. Để tính độ lệch chuẩn ta thực hiện như sau: Nhập công thức tại ô E5, ta được kết quả như hình dưới.

Sao chép công thức xuống các ô dưới

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm STDEV trong Excel để tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu rồi đó. Bạn có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Đánh giá bài viết
1 2.376
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm