Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên hiểu ghi nhớ và củng cố tốt hơn những kiến thức trong môn Thuế, từ đó nắm vững bài học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập môn Kế toán thuế

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tình huống môn Hành vi tổ chức

Câu 1. Chức năng khởi thủy của thuế là:

a) Kiềm chế lạm phát

b) Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Đáp án

c) Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội

d) Điều tiết nền kinh tế

Câu 2. Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành:

a) Thuế thực và thuế cá nhân

b) Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập

c) Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản

d) Thuế trực thu và thuế gián thu - Đáp án

Câu 3. Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế

a) Cơ sở thuế

b) Đối tượng chịu thuế

c) Đối tượng nộp thuế

d) Thuế suất - Đáp án

Câu 4. Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì:

a) Thuế có tính bắt buộc

b) Thuế có tính không hoàn trả trực tiếp

c) Thuế có phạm vi điều tiết rộng - Đáp án

d) Thuế điều tiết vào thu nhập của các chủ thể kinh tế

Câu 5: Hiện tượng thuế chồng lên thuế là hiện tượng:

a) Đánh nhiều loại thuế lên cùng một đối tượng

b) Đánh thuế trùng lắp trên cùng một đối tượng chịu thuế - Đáp án

c) Nhiều đối tượng cùng chịu một loại thuế

d) Đối tượng phải chịu một mức thuế quá cao

Câu 6: Ba chức năng cơ bản của thuế là:

a) Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế - Đáp án

b) Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước; Điều tiết nền kinh tế; Bảo hộ một số ngành trong nước

c) Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Cân bằng thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế

d) Nuôi sống bộ máy Nhà nước, Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức năng ngoại thương

Câu 7: Thuế gián thu là thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho ai:

a) Cho sản phẩm hàng hóa tiêu thụ của bản thân doanh nghiệp

b) Cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

c) Cho người nhận gia công

d) Cho người tiêu dùng - Đáp án

Câu 8: Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu theo luật thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam là:

a) Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam

b) Hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

c) Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

d) Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam - Đáp án

Câu 9: Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:

a) Công ty A

b) Công ty B - Đáp án

c) Nhà sản xuất C

d) Công ty A và công ty B cùng chịu

Câu 10: Hàng tạm nhập tái xuất là:

a) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tạm gửi ở kho ngoại quan để chuẩn bị xuất khẩu

b) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó lại đưa ra khỏi Việt Nam mà không làm thủ tục xuất nhập khẩu

c) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó đưa ra khỏi Việt Nam và có làm thủ tục xuất nhập khẩu - Đáp án

d) Hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam rồi sau đó làm thủ tục xuất khẩu để bán sang một nước khác

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm