Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1 8.654

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. 

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được VnDoc.com cập nhật mới nhất theo bảng mẫu dưới đây. Thông tư số 133/2016/TT-BTC sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo.

19 câu hỏi thường gặp về hóa đơn chứng từ dành cho kế toán

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Luật kế toán số 88/2015/QH13

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 8.654
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm