Hình chiếu

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Hình chiếu được VnDoc sưu tầm và tổng hợp được nằm trong chùm bài về lý thuyết môn Công nghệ 8. Mời các bạn tham khảo một số nội dung kiến thức trong bài để học tập tốt hơn.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Khái niệm hình chiếu

Khi chiếu một vật thể lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu

II. Các phép chiếu

Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau.

Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu hội tụ ở một điểm.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu

III. Các hình chiếu vuông góc

1. Các mặt phẳng chiếu

Mặt chính diện: gọi là mặt phẳng chiếu đứng.

Mặt nằm ngang: gọi là mặt phẳng chiếu bằng.

Mặt cạnh bên: gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu

2. Các hình chiếu

Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu

IV. Vị trí các hình chiếu

Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng và ở bên trái hình chiếu cạnh.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

A. hình chiếu B. Vật chiếu C. Mặt phẳng chiếu D. Vật thể

Đáp án: A

Câu 2: Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:

A. Đường thẳng chiếu B. Tia chiếu C. Đường chiếu D. Đoạn chiếu

Đáp án: B

Câu 3: Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm

B. Phép chiếu song song

C. Phép chiếu vuông góc

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D.

Có các loại phép chiếu là xuyên tâm, vuông góc và song song.

Câu 4: Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Song song B. Vuông góc C. Xuyên tâm D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Câu 5: Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Vuông góc

B. Vuông góc và song song

C. Song song và xuyên tâm

D. Vuông góc và xuyên tâm

Đáp án: C Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Câu 6: Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

A. Một hướng B. Hai hướng C. Ba hướng D. Bốn hướng

Đáp án: C

Câu 7: Có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: B

Vì đó là mặt phẳng chiếu đứng, mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh.

Câu 8: Có các hình chiếu vuông góc nào?

A. Hình chiếu đứng

B. Hình chiếu bằng

C. Hình chiếu cạnh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì theo ba hướng chiếu sẽ thu được ba hình chiếu tương ứng.

Câu 9: Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

A. Trước tới B. Trên xuống C. Trái sang D. Phải sang

Đáp án: A

Vì hướng chiếu từ trên xuống sẽ thu được hình chiếu bằng, hướng chiếu từ trái sang sẽ thu được hình chiếu cạnh, hướng chiếu từ phải sang sẽ không thu được hình chiếu.

Câu 10: Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: C

Bài: Hình chiếu trên đây với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về khái niệm hình chiếu, các phép chiếu, các loại phép chiếu...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 8: Hình chiếu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Giải bài tập Công nghệ 8, mà VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
8 395
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm