Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ thuộc Bộ Quốc phòng

1 176

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ thuộc Bộ Quốc phòng

Một số bạn đọc hỏi về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ thuộc Bộ Quốc phòng trong lực lượng quân đội, công an do cơ quan nào đảm nhiệm? VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn độc giả về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và đặc biệt hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ thuộc Bộ Quốc phòng kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP.

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu 5B-HSB

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a-HD

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ thuộc Bộ Quốc phòng

Theo Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong Bộ Quốc phòng, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ thuộc Bộ Quốc phòng gồm:

  • Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động (NLĐ) hoặc con của NLĐ điều trị nội trú;
  • Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính); trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm sóc con ốm thì giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của một trong hai người là bản sao;
  • Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên được thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp;
  • Cơ quan nhân sự lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD).

Thông tư 181/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/12/2016, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng áp dụng quy định tại Thông tư này từ ngày 01/01/2018.

Đánh giá bài viết
1 176
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm